Hvorfor Er Det Så Vanskelig Å Kjøre I Vinterforhold?

Vinteren er definitivt sesongen når det er vanskeligst å kjøre, spesielt hvis du bor langt nord, hvor vintrene kan være sterke og ekstreme. Det som gjør det vanskelig å kjøre er de store endringene i været. Du har varmt sommervær med glatte asfaltveier og god sikt på grunn av lyse og lette dager.

Når det gjelder vinteren, har du det motsatte. Dagene er kortere, og du har en lengre del av dagen som er mørk, med mer begrenset sikt. Veiforholdene kan være alt fra tynne islag på toppen av en tørr vei, som kan være veldig farlig, til veier tildekt med tung snø. Du kan også møte på slaps og smeltende snø.

For å håndtere de utfordrende forholdene du vil møte om vinteren, trenger du spesielle, dedikerte dekk. Du trenger dekk som er offisielt godkjent for- og testet under disse forholdene. Om enn du velger piggdekk eller piggfrie dekkene, må du sørge for at du kan kjøre trygt, uansett hvilket vintervær du vil møte på.

For mer informasjon om vinterdekk, besøk: https://nokiantyres.no/