Hvordan best å vedlikeholde dekkene dine

Når du kjøper nye dekk, er det viktig å opprettholde dem for å sikre at de varer lenge. Her er noen måter å vedlikeholde dekkene på.

Visuell inspeksjon

Det er import for å sjekke kvaliteten på dekkene dine med jevne mellomrom. Kontroller eventuelle visuelle skader og mulige kutt eller sprekker. Hvis du merker noen problemer med dekkene dine, bør du besøke en dekkhandler for konsultasjon.

Mønsterdybde

Kontroller dybden på dekkets slitasje. Du kan gjøre det ved å skyve en mynt inn i slitebanen og måle hvor langt det kan skyves inn. Noen dekk har slitindikatorer på dekkdøren, som indikerer når du kommer til 4 mm eller angir for hver mm gjenværende slitebane. Hvis dekkene dine går under 4 mm i mønsterdybde, er det på tide å bytte dekk.

Dekkrotasjon

Drei dekkene mellom bak- og forakselen for å sikre at dekkene skal bære jevnt. Du bør rotere dekkene når forskjellen mellom de fremre og de bakre dekkene er større enn 2-3 mm. Hvis du bytter mellom sommer- og vinterdekk, så er det fornuftig å rotere mellom hver dekkendring. Riktig dekkmerking er nøkkelen når du bytter dekk.

Dekktrykk

Pass på at dekktrykket er i henhold til bilens bruksanvisning. Lavt dekktrykk vil bære raskere og forbruker mer drivstoff enn hvis de ble riktig oppblåst. Lavt dekktrykk kan også skade dekkets sidevegger. Høyt dekktrykk dekk vil slites ut midtveien og har dårligere trekk enn et korrekt dekktrykk.

Dekklagring

Hvis du har vinter- og sommerdekk, må du forsikre deg om at dekkene lagres ordentlig mellom sesongene. Dekkene skal lagres i mørke og i kjølig temperatur.

For mer informasjon om hvordan du vedlikeholder dekkene, besøk: https://www.nokiantyres.no/